Bruk av dette nettstedet innebærer aksept av vilkårene og betingelsene nedenfor. Vi anbefaler å lese dem nøye. SC Virtual Host SRL påtar seg retten til å endre disse bestemmelsene uten ytterligere varsel. Den siste versjonen kan nås på denne siden.

Tilgangen til / besøket av dette nettstedet er underlagt vilkårene og betingelsene for bruk, og innebærer din eksplisitte aksept av dem og representerer avtalen mellom partene.

Forholdet mellom partene styres av følgende normative handlinger:

OG nei. 21/1992 om forbrukerbeskyttelse

GEO-nr. 34/2014 angående rettighetene til forbrukere i kontraktene som er inngått med fagfolkene

Lov nr. 363/2007 om bekjempelse av uriktig praksis fra næringsdrivende i forhold til forbrukere og harmonisering av regelverket med europeisk lovgivning om forbrukerbeskyttelse

Lov 365/2002 om elektronisk handel

SC Virtual Host SRL garanterer brukeren begrenset tilgang, i personlig interesse (bestiller online, informasjon), på nettstedet www.kiwigym.eu og gir ikke retten til å laste ned eller endre nettstedet delvis eller fullstendig, ved reprodusere hele eller deler av nettstedet, kopiere, selge / videreselge eller betjene nettstedet på annen måte, for kommersielle formål eller uten forutgående skriftlig samtykke.

Hele innholdet på nettstedet www.kiwigym.eu - bilder, tekster, grafer, symboler, webgrafikkelementer, e-post, skript, programmer og andre data - tilhører SC Virtual Host SRL og dets leverandører og er beskyttet av Lov om beskyttelse av opphavsrett (lov nr. 8/1996) og lovene om åndsverk og industriell eiendom. Bruken uten samtykke fra SC Virtual Host SRL av noen av elementene som er nevnt over, er straffbar i henhold til gjeldende lovgivning.

Www.kiwigym.eu-domenet eies av SC Virtual Host SRL Bruken av dette varemerke-, domene- eller markedsføringsnavnet, logoene og emblemene, i direkte eller "skjult" form (av typen, men ikke begrenset til, metakoder eller andre indekseringsteknikker, websøk) uten forhånds skriftlig tillatelse er forbudt og straffet i henhold til loven.

Produktene som presenteres på www.kiwigym.eu selges av SC Virtual Host SRL, og prisene på produktene kan endres når som helst. Sjekk den endelige salgsprisen før du kjøper et produkt.